Anlita en elektriker för elinstallationer

När det handlar om el, så är det ju något som kan vara farligt att greja med på egen hand. Visst kan du ställa tillbaka switchen i elskpåpet om den löser ut, men om den gör det hela tiden, så indikerar den att något är fel. Du bör då inte göra något på egen hand, utan det kan vara bra att ringa en elektriker i Borås, om det är där du bor. Grejen är ju att de allra flesta typer av elinstallationer ska utföras av ett auktoriserat elföretag. Det är för din säkerhets skull samt för att försäkringen ska gälla. Sedan kan det även i vissa fall vara straffbart. 

Vad får du göra själv med el?

En del sakar har du lov att göra själv med el, men bara om du vet hur man gör. Är du osäker, så är det alltid bäst att ringa en elektriker. Bland det du kan göra själv finns bland annat att byta glödlampor och lysrör, återställa en säkring, byta ut strömbrytare som är placerad i egen dosa eller kapsling (Max 16 A). Du kan även få byta vägguttag som är placerad i egen dosa eller kapsling (Max 16 A).

Du kan också byta ut och laga trasiga sladdar och kontakter på belysning eller apparatur samt montera stickproppar på sladd eller bygga skarvsladd. Du får även byta ut trasiga lamphållare.

Men som sagt, du måste ha rätt kunskaper för att få göra dessa saker på egen hand!

16 Jan 2022