Bokslut och årsredovisning

Företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut eller med en årsredovisning. Att anlita en redovisningsbyrå för att få hjälp med detta är att rekommendera om ni känner att ni vill att det ska bli korrekt. Om ni besöker www.xn--redovisningsbyr-malm-b0b39a.nu/ så hittar ni en redovisningsbyrå i Malmö som heter A Invest Consulting.

A Invest Consulting kan hjälpa till med redovisning och bokföring samt bokslut och årsredovisning. Ett bokslut kan bestå av en årsredovisning eller så är det i form av ett årsboksslut. Det finns vissa regler som skiljer sig åt, beroende på vad ditt företaghar för form och vad det är för storlek på företaget. Alla företag oavsett om det är en enskild firma, ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett kommanditbolag eller en ekonomisk förening ska göra rätt typ av bokslut och årsredovisning.

Ett bokslut kan man säga är en sammanställning av företagets bokföring och detta är något som ska ske varje gång ett räkenskapsår avslutas. Ett bokslut innebär att man sammanställer alla typer av affärshändelser under året i något som heter resultaträkning och en balansräkning. En årsredovisning måste även innehålla andra saker. Bland annat förvaltningsberättelse, tilläggsupplysningar i form av notor, och en revisionsberättelse.

Anlita A Invest Consulting

A Invest Consulting är en redovisningsbyrå i Malmö som har en tydlig affärsidé och de vill kunna ge sina kunder vad de behöver. Hos dem kan du få hjälp med redovisning, löpande bokföring, bolagsbildning, bokslut, löneadministration och mycket mer.

23 Jul 2016