Hjärtstartare bör placeras ut på fler platser

Hjärtstopp är något som kan drabba vem som helst, var som helst. Du kan vara gammal, ung, hälsofreak eller en storrökare. När ett hjärtstopp sker drabbas hjärtat av en kaotisk elektrisk aktivitet som medför att hjärtmuskeln börjar flimra. Detta tillstånd kallas för kammarflimmer eller ventrikelflimmer och innebär att hjärtat förlorar sin pumpförmåga och att blodtillförseln till kroppen därmed avstannar. Ett par få minuter senare efter detta skett så kan skador i hjärnan bli omfattande på grund av syrebristen i hjärnan och chansen att överleva blir omöjlig. För att kunna överleva i detta läge så krävs det att hjärtat får en elektrisk stöt så att det börjar slå igen. För att göra detta möjligt krävs en hjärtstartare. Idag finns det få allmänna platser som har dessa utplacerade. Av 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp är det få som överlever. Med fler hjärtstartare så skulle denna siffra ökas.

Hearty.se erbjuder hjärtstartare

Hearty.se är en sida på nätet som erbjuder hjärtstartare samt tillbehör till dessa. Elia Malmsten och Klas Granström står bakom detta företag. Tanken är att alla ska kunna ha tillgång till att köpa en hjärtstartare. Dock räcker inte bara det. Det måste utbildas fler personer i kunskaper om hur man använder dem samt få fler att våga använda dem. Ju fler det finns ute i det offentliga desto enklare blir det för alla att kunna rädda liv. Det behövs därmed mer information samt utplacering av rätt typ av utrustning.

7 Mar 2016